کلیدواژه‌ها = استرابیسم
شیوع استرابیسم و هتروفوریا درکودکان 3 تا 6 سال شهر بجنورد درسال1395

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 59-67

10.22038/jpsr.2020.42908.2008

اقدس حمیدی؛ جواد هرویان شاندیز؛ سمیرا جلالی فر؛ سمیه بومی قوچان عتیق؛ اعظم درویشی؛ حسین لشکردوست


مدلسازی خطی و غیرخطی ماهیچه‌های چشم در بیماری استرابیسم

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 55-63

10.22038/jpsr.2016.7348

حامد عامری؛ علی استکی؛ احمد عامری