کلیدواژه‌ها = ویژگی های آکوستیکی صوت
تفاوت ویژگی های آکوستیکی در اختلالات عملکردی صوت

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 36-42

10.22038/jpsr.2014.3321

الهه اکبری؛ علی قربانی؛ فرهاد ترابی نژاد؛ فرزاد ایزدی