روش درمانی Lee Silverman Voice Treatment-BIG دردرمان بیماران مبتلا به پارکینسون: مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

افراد مبتلا به بیماری پارکینسون در مراحل پیشرفته بیماری اغلب به سختی می توانند راه بروند و از مشکلات تعادلی رنج می برند. این بیماران حرکات عملکردی خود را در دامنه کوچکتر و با سرعت کمتری انجام می دهند، که این مسئله مشکلات زیادی را برای آن ها بدنبال خواهد داشت. بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون در خارج شدن از منزل و مشارکت در اجتماع و در عین حال در انجام کارهای شخصی و مهارت های حرکتی ظریف (مانند نوشتن) خود با سختی های بسیاری مواجه هستند و در بسیاری از موارد نیازمند کمک اطرافیان می باشند. برای دو دهه در کشورهای پیشرفته، از یک روش درمانی نوین و مبتنی بر شواهد و اصول نوروپلاستیسیته تحت عنوان (LSVT) Lee Silverman Voice Treatment برای درمان اختلالات گفتار و بلع بیماران مبتلا به پارکینسون، توسط گفتار درمانگران استفاده می شد. در سال 2010 روش   BIG(به معنای بزرگ) به این روش اضافه شد. در این روش درمانی تمام بدن درگیر می شود و تمرکز اصلی آن بر روی مهارت های حرکتی می باشد که توسط فیزیوتراپیست و کاردرمانگر هدایت می شود. برخلاف روش های قدیمی که سفتی عضلانی را مشکل اصلی این بیماران معرفی می کند، هدف اصلی در این روش جدید بهبود کندی حرکت در بیماران مبتلا به پارکینسون است. در روش BIG، بیمار ملزم خواهد بود تا با یک زمان بندی مشخص و در یک دوره فشرده یک ماهه یکسری تمرینات ویژه را در حالت های مختلف نشسته و ایستاده در دامنه بزرگتر از حالت معمول در داخل و خارج از محیط درمانی انجام دهد. پژوهش ها نشان داده است که انجام درست روش BIG منجر به نرمتر و بزرگتر شدن دامنه حرکات می شود. همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد که روش   BIGدر بهبود الگوی راه رفتن و فعالیت های روزمره بیماران  بسیار موثر است و کیفیت زندگی آن ها را به میزان چشمگیری افزایش می دهد. در نهایت شخص قادر خواهد بود تا حرکات را به صورت خودکار و بدون اختصاص توجه در زندگی روزمره خود انجام دهد. با توجه به نتایج مفید این روش و روند رو به رشد استفاده از آن در سرتاسر جهان لزوم آشنائی درمانگران حیطه توانبخشی با این روش جدید و ارائه خدمات بیشتر و کامل تر و همگام با دانش روز دنیا برای بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Isaacson S, O’Brien A, Lazaro JD, Ray A  et al.. The JFK BIG study: the impact of LSVT BIG® on dual task walking and mobility in persons with Parkinson’s disease. Journal of physical therapy science 2018; 30(4): 636-41.
 2. Farley BG, Koshland GF. Training BIG to move faster: the application of the speed–amplitude relation as a rehabilitation strategy for people with Parkinson’s disease. Experimental brain research 2005; 167(3): 462-472.
 3. Morris ME, Iansek R, Matyas TA, Summers JJ. Stride length regulation in Parkinson's disease: normalization strategies and underlying mechanisms. Brain 1996; 119(2): 551-568.
 4. Fox C, Ebersbach G, Ramig L, Sapir S. LSVT LOUD and LSVT BIG: behavioral treatment programs for speech and body movement in Parkinson disease. Parkinson’s Disease. 2012; 2012: 1-12.
 5. Fisher BE, Petzinger GM, Nixon K, Hogg E, et al. Exercise‐induced behavioral recovery and neuroplasticity in the 1‐methyl‐4‐phenyl‐1, 2, 3, 6‐tetrahydropyridine‐lesioned mouse basal ganglia. Journal of neuroscience research 2004; 77(3): 378-390.
 6. Bloem BR, de Vries NM, Ebersbach G. Nonpharmacological treatments for patients with Parkinson's disease. Movement Disorders 2015; 30(11): 1504-1520.
 7. Taub E. Harnessing brain plasticity through behavioral techniques to produce new treatments in neurorehabilitation. Am Psychol  2004. 59(8): 692-704.
 8.  Baker K, Rochester L, Nieuwboer A. The immediate effect of attentional, auditory, and a combined cue strategy on gait during single and dual tasks in Parkinson’s disease. Archives of physical medicine and rehabilitation 2007; 88(12): 1593-1600.
 9. Mak M, Yu L, Hui-Chan C. The immediate effect of a novel audio-visual cueing strategy (simulated traffic lights) on dual-task walking in people with Parkinson's disease. European journal of physical and rehabilitation medicine 2013; 49(2): 153-159.
 10. Mirelman A, Maidan I, Herman T, Deutsch JE et al. Virtual reality for gait training: can it induce motor learning to enhance complex walking and reduce fall risk in patients with Parkinson's disease? The Journals of Gerontology: Series A. 2011; 66(2) : 234-240.
 11. Rochester L, Hetherington V, Jones D, Nieuwboer A, et al. The effect of external rhythmic cues (auditory and visual) on walking during a functional task in homes of people with Parkinson’s disease. Archives of physical medicine and rehabilitation 2005; 86(5): 999-1006.
 12. Fox CM, Ramig LO, Ciucci MR, Sapir S et al. The science and practice of LSVT/LOUD: neural plasticity-principled approach to treating individuals with Parkinson disease and other neurological disorders. Semin Speech Lang. 2006; 27(4): 283-299.
 13. Braun T, Marks D, Thiel C. Comment on ‘Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)-BIG to improve motor function in people with Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis’. Clinical rehabilitation 2018; 32(9): 1284-1285.
 14. McDonnell MN, Rischbieth B, Schammer TT, Seaforth C et al. Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)-BIG to improve motor function in people with Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis. Clinical rehabilitation. 2018; 32(5) : 607-618.
 15. Janssens J, Malfroid K, Nyffeler T, Bohlhalter S et al. Application of LSVT BIG intervention to address gait, balance, bed mobility, and dexterity in people with Parkinson disease: a case series. Physical therapy 2014; 94(7): 1014-1023.
 16. Huang S-L, Hsieh C-L, Wu R-M, Tai C-H et al. Minimal detectable change of the timed “up & go” test and the dynamic gait index in people with Parkinson disease. Physical therapy 2011; 91(1): 114-121.
 17. Lundin‐Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. Attention, frailty, and falls: the effect of a manual task on basic mobility. Journal of the American Geriatrics Society 1998; 46(6): 758-761.
 18. Maranhão-Filho PA, Maranhão ET, Lima MA, Silva MMd. Rethinking the neurological examination II: dynamic balance assessment. Arquivos de neuro-psiquiatria 2011; 69(6) :959-963.
 19. Steffen T, Seney M. Test-retest reliability and minimal detectable change on balance and ambulation tests, the 36-item short-form health survey, and the unified Parkinson disease rating scale in people with parkinsonism. Physical therapy 2008; 88(6): 733-746.
 20. Ebersbach G, Ebersbach A, Edler D, Kaufhold O, et al. Comparing exercise in Parkinson's disease--the Berlin LSVT(R)BIG study. Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society 2010; 25(12): 1902-1908.
 21. Ebersbach G, Ebersbach A, Gandor F, Wegner B et al. Impact of Physical Exercise on Reaction Time in Patients With Parkinson's Disease—Data From the Berlin BIG Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2014; 95(5): 996-999.
 22. Ebersbach G, Grust U, Ebersbach A, Wegner B, et al. Amplitude-oriented exercise in Parkinson’s disease: a randomized study comparing LSVT-BIG and a short training protocol. Journal of Neural Transmission 2015; 122(2): 253-256.
 23. Dashtipour K, Johnson E, Kani C, Kani K, et al. Effect of exercise on motor and nonmotor symptoms of Parkinson’s disease. Parkinson’s disease 2015; 2015: 1-5.
 24. Millage B, Vesey E, Finkelstein M, Anheluk M. Effect on gait speed, balance, motor symptom rating, and quality of life in those with stage I Parkinson’s disease utilizing LSVT BIG®. Rehabilitation research and practice 2017; 2017: 1-8.
 25. Ueno T, Sasaki M, Nishijima H, Funamizu Y, et al. LSVT-BIG improves UPDRS III scores at 4 weeks in Parkinson’s disease patients with wearing off: a prospective, Open-Label study. Parkinson’s Disease 2017; 2017:1-4.
 26. Nocera J, Stegemöller E, Malaty I, Okun M et al. National Parkinson Foundation Quality Improvement Initiative Investigators: Using the Timed Up & Go test in a clinical setting to predict falling in Parkinson’s disease. Arch Phys Med Rehabil  2013; 94: 1300-1305.
 27. Brown LA, de Bruin N, Doan JB, Suchowersky O et al. Novel challenges to gait in Parkinson's disease: the effect of concurrent music in single-and dual-task contexts. Archives of physical medicine and rehabilitation 2009; 90(9): 1578-1583.
 28. Kelly VE, Eusterbrock AJ, Shumway-Cook A. A review of dual-task walking deficits in people with Parkinson's disease: motor and cognitive contributions, mechanisms, and clinical implications. Parkinson’s Disease 2012; 2012: 918719.
 29. Kelly VE, Eusterbrock AJ, Shumway-Cook A. The effects of instructions on dual-task walking and cognitive task performance in people with Parkinson's disease. Parkinson’s Disease 2012; 2012: 671261.
 30. Nonnekes J, Růžička E, Nieuwboer A, Hallett M et al. Compensation strategies for gait impairments in Parkinson disease: a review. JAMA neurology 2019; 76(6): 718-725.
 31. Henderson W, Boone AE, Heady J, Nettleton M et al. Use of Occupation-Based Measures in LSVT BIG Research: A Case Study. OTJR: Occupation, Participation and Health 2020; 40(2): 131-137.
 32. Metcalfe V, Egan M, Sauvé-Schenk K. LSVT BIG in late stroke rehabilitation: A single-case experimental design study. Canadian Journal of Occupational Therapy 2019; 86(2): 87-94.
 33. Proffitt RM, Henderson W, Scholl S, Nettleton M. Lee Silverman Voice Treatment BIG® for a Person With Stroke. American Journal of Occupational Therapy 2018; 72(5): 1-6.