دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 7-121 

مقاله مروری

بررسی ناهنجاری های ساکول در بیماران مبتلا به ضربه به سر (مطالعه مروری)

صفحه 87-97

صادق جعفرزاده؛ اسحاق بهرامی؛ اکرم پوربخت؛ شهره جلایی


گزارش مورد

سازماندهی حسی تعادل پوسچرال در کودک مبتلا به سندرم ژوبرت: یک گزارش موردی

صفحه 109-121

دانیال محصل آزادی؛ الهه حجتی عابد؛ سمانه کرمعلی اسماعیلی