نویسنده = ������������ ��������
تاثیر سرعت انقباض فعالیت برونگرا آسیب‌ زا بر اقتصاد دویدن دختران جوان تمرین‌کرده

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-39

10.22038/jpsr.2018.19185.1488

فرزانه موثقی؛ حیدر صادقی؛ جواد نعمتی؛ سبحان سبحانی