نویسنده = شهره جلایی
ارزیابی پردازش زمانی در افراد مبتلا به دیابت نوع1 با استفاده از آزمون توالی الگوی دیرشی

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-25

10.22038/jpsr.2018.27557.1720

حسین سراجی؛ قاسم محمدخانی؛ انسیه نسلی اصفهانی؛ شهره جلایی