نویسنده = فاطمه حارث آبادی
مروری بر شواهد مربوط به آغاز فراگیری زبان در دوران جنینی

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 88-101

10.22038/jpsr.2019.35549.1862

زینب شریفیان؛ تکتم مالکی شاه محمود؛ فاطمه حارث آبادی


ویژگیهای گفتمان روایتی در بزرگسالان فارسی زبان

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 67-72

10.22038/jpsr.2017.18625.1479

زهرا بابایی؛ زهرا قیومی انارکی؛ حمید طیرانی نژاد؛ فاطمه حارث آبادی