نویسنده = رضا صفدری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقایسه ‏ای سیستم‏ های طبقه ‏بندی بین ‏المللی دارویی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 107-115

رضا صفدری؛ سید سینا مرعشی شوشتری؛ مرضیه اسماعیلی؛ زهره جوانمرد


2. طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1395

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-100

رضا صفدری؛ مرتضی قاسم پور؛ هادی خسروی؛ اسماعیل مهرآیین


3. الزامات داده ای و قابلیت های فنی سامانه خودمدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 68-77

رضا صفدری؛ اسماعیل مهرآیین؛ مینو محرز؛ نیلوفر محمدزاده؛ سید احمد سید علی نقی