نویسنده = رضا صفدری
بررسی مقایسه ‏ای سیستم‏ های طبقه ‏بندی بین ‏المللی دارویی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-115

10.22038/jpsr.2021.47092.2087

رضا صفدری؛ سید سینا مرعشی شوشتری؛ مرضیه اسماعیلی؛ زهره جوانمرد


طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1395

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-100

10.22038/jpsr.2019.22643.1590

رضا صفدری؛ مرتضی قاسم پور؛ هادی خسروی؛ اسماعیل مهرآیین


الزامات داده ای و قابلیت های فنی سامانه خودمدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 68-77

10.22038/jpsr.2018.22612.1586

رضا صفدری؛ اسماعیل مهرآیین؛ مینو محرز؛ نیلوفر محمدزاده؛ سید احمد سید علی نقی