نویسنده = �������� ���������� ����������
تاثیر مداخلات کاردرمانی و تحریک الکتریکی مغز بر عملکرد حافظه دیداری- فضایی در مردان بزرگسال دارای ‏اسکیزوفرنی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 54-66

10.22038/jpsr.2022.54049.2199

الهه فتحی آذر؛ حجت اله حقگو؛ مسعود نصرت آبادی؛ محمد صیاد نصیری؛ سمانه حسین زاده


بررسی جنبه‌ی محتوایی مهارت تعریف واژه در کودکان 5/7-4/5 ساله کم شنوا

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 54-62

10.22038/jpsr.2020.35043.1858

فروغ الزمان فرخی؛ اکبر داروئی؛ سمانه حسین زاده