کلیدواژه‌ها = نظام سلامت
تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقای سطح سلامت از دیدگاه مدیران اجرای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-56

10.22038/jpsr.2018.20441.1521

اسفندیار حقیری؛ سمیه حسام؛ جعفر عطایی؛ رحمت الله جدیدی؛ ایرج اعتبار


پاسخگویی نظام سلامت در حوزه خدمات سرپایی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 58-66

10.22038/jpsr.2016.6912

سمیه فضائلی؛ مهدی یوسفی؛ حسین ابراهیمی پور؛ سید حسن بنی کاظمی؛ علی خورسند وکیل زاده