کلیدواژه‌ها = شیوع
بررسی سطح ویتامینD3 معلولان ذهنی زن در مرکز توانبخشی‌ شهرستان کاشمر سال 1396

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 72-78

10.22038/jpsr.2019.34932.1853

مصطفی زارع؛ محمدرضا بیهقی؛ علی صفری؛ پرستو تاج زاده؛ رضا زارع؛ تینا طیاطبایی


شیوع عیوب انکساری چشم در کودکان 6 الی7 سال شهرستان فسا

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 55-63

10.22038/jpsr.2018.20385.1517

عسگر دوستدار؛ یاسر گلستانی؛ محمد کمالی؛ مهدی خبازخوب؛ مهرداد اسمعیلی


بررسی فراوانی بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شهر نیشابور طی پنج سال، یک مطالعه گذشته نگر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 66-72

10.22038/jpsr.2016.6425

بتول جنتی؛ حسین زرین فر؛ محمد صالحی؛ رضا سبحانی؛ عبدالمجید فتی


شیوع ضعف تقارب در جمعیت دانشجویی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 47-52

10.22038/jpsr.2014.2338

زهره شریف؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور