کلیدواژه‌ها = ورزشکار
تأثیر مداخلات تمرینی بر تعادل ورزشکاران ایرانی دارای بی‌ثباتی مچ پا ، مقالة مروری ‏

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 109-119

10.22038/jpsr.2023.60015.2296

منصور صاحب الزمانی؛ مریم شریفی؛ عبدالحمید دانشجو


مقایسه تعادل تک پا در ورزشکاران سالم با ورزشکاران دارای بی ثباتی مزمن مچ پا و کوپر ‏

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 51-61

10.22038/jpsr.2020.39003.1925

مینا کربلائی مهدی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد


ارزیابی استقامت عضلات مرکزی در زنان ورزشکار با بی‌ثباتی مزمن مچ پا

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 47-57

10.22038/jpsr.2017.14574.1318

اسما رازقی؛ نادر رهنما؛ اسماعیل شکری؛ علی قنبری


تأثیر ماساژ درمانی صورت بر ورزشکاران مبتلا به سینوزیت مزمن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 83-90

10.22038/jpsr.2017.14577.1319

فرزاد احمدی؛ فاروق رستمی ذلانی؛ رضا مهدوی نژاد؛ مهدی کارگر فرد