کلیدواژه‌ها = میزان
میزان(نسبت) ایمبالانس قدرت در بین گروه های عضلانی مخالف ورزشکاران نخبه: مقاله مروری روایتی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 117-130

10.22038/jpsr.2023.59250.2280

حسن دانشمندی؛ محمد حسین نظری؛ پریسا صداقتی؛ سعید احمدی براتی؛ سحر نظری


میزان جراحی کاتاراکت در استان خراسان رضوی طی سالهای 1386 لغایت 1390

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-15

10.22038/jpsr.2015.2333

حسن هاشمی؛ فرهاد رضوان؛ اکبر فتوحی؛ حمید رضا گیلاسی؛ سهیلا عسگری؛ امیدعلی پاپی؛ رضا نوروزی راد؛ مهدی خبازخوب