کلیدواژه‌ها = مرکز فشار
اثر چهار هفته ماساژ سوئدی عضلات چهارسر ران بر شاخص‌های نوسان مرکز فشار زنان میانسال مبتلا به ‏استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو ‏

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 28-39

10.22038/jpsr.2023.66702.2412

احسان ابراهیمی پور؛ سینا سعیدعسکری؛ فرشته ثابت؛ محمدرضا امیر سیف الدینی؛ فریبرز محمدی پور


بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 53-60

10.22038/jpsr.2014.2339

امید خیاط؛ سید مصطفی زرگرچی؛ جواد رازجویان؛ مهدی سیاهی؛ فریدون نوشیروان راحت آباد