موضوعات = پردازش شنیداری در آسیب ویژه زبانی
اثربخشی بازی‌های زبان‌شناختی بر بهبود زبان بیانی و دریافتی کودکان آسیب دیده شنوایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-14

10.22038/jpsr.2015.4069

سحر محمداسماعیل زاده؛ سید محسن اصغری نکاح؛ شهلا شریفی؛ حمید طیرانی نیک نژاد


پردازش شنیداری در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 42-53

10.22038/jpsr.2013.1713

مریم نیکروش؛ مهشید آقاجان زاده