موضوعات = انفورماتیک پزشکی
نقش واژه شناسی دارویی RxNorm و NDF-RT در سیستم های اطلاعات سلامت

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 77-86

10.22038/jpsr.2019.35012.1856

یاسمن شریفی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی


طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1395

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-100

10.22038/jpsr.2019.22643.1590

رضا صفدری؛ مرتضی قاسم پور؛ هادی خسروی؛ اسماعیل مهرآیین


مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم برای شناسایی و پیش بینی عوامل مرتبط با دیابت نوع2

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 19-32

10.22038/jpsr.2018.26264.1695

فرزاد میرزاخانی؛ آذر کاظمی؛ مرجان رسولیان کسرینه؛ سید یوسف جواد موسوی؛ علیرضا امیرآبادی زاده