نویسنده = رضا رجبی
رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان 7 تا 10 ساله

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-53

کریم خلاقی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ معصومه شجاعی


تاثیر شش هفته تمرینات تعلیقی بر امتیاز آزمون ‌های عملکردی ورزشکاران مبتلا به بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 64-75

محمد کلانتریان؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ فواد صیدی


مقایسه راستای آناتومیک ران و زانو در دوندگان نخبه دارای سندروم استرس داخلی درشت نی

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 51-59

امید کاشی؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ روح الله دایی