کلیدواژه‌ها = روایی
روان‌سنجی نسخه دوم آزمون‌ مهارت‌ های حرکتی درشت در کودکان با آسیب بینایی

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 31-38

10.22038/jpsr.2020.44044.2034

فاطمه قاسمی فرد؛ هوشنگ میرزایی؛ مهدی جعفری عوری؛ سید علی حسینی؛ عباس ریاضی؛ نرگس هوشمندزاده


بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش اعتماد عمومی به ارائه دهندگان خدمات سلامت

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-90

10.22038/jpsr.2020.41802.1988

حسین ابراهیمی پور؛ حمید حیدریان میری؛ الهه عسکرزاده


ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 34-43

10.22038/jpsr.2015.4613

نفیسه حسن پور؛ ناهید جلیله وند؛ الهام معصومی؛ علی قربانی؛ محمد کمالی