کلیدواژه‌ها = سالمندان
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر شاخصها‌ی تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 86-97

مهدی صفری بک؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ علی آقاجانی


آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 74-82

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی


بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد(1390)

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 8-14

لیدا معنوی فر؛ امیره نجات شکوهی؛ حسین آیت الهی؛ منیره محجوب