موضوعات = الگوهای حرکتی
تعداد مقالات: 16
1. تاثیر تمرین پیشگیری از آسیب فیفا +11 تعدیل شده بر فاکتورهای کینماتیکی فرود از پرش بازیکنان مرد نخبه هندبال

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-57

سعید عابدین زاده؛ منصور صاحب الزمانی؛ محمدرضا امیرسیف الدینی؛ حمید عباسی


2. سنجش روایی و پایایی آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 66-75

میثم بیک؛ مریم نزاکت‌الحسینی؛ احمد عابدی


5. تحلیل کینتیک راه رفتن در بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 48-59

شیرین یزدانی؛ نادر فرهپور


6. اثر خستگی ناشی از دویدن بر الگوی Roll-Over پای دوندگان مبتدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-32

مهرداد عنبریان؛ حامد اسماعیلی


8. مقایسه فشار کف پایی و نیروی عکس العمل زمین در کاراته کاران نخبه مرد و زن

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 42-54

احسان طسوجیان؛ الناز دیزجی؛ رغد معمار؛ فرزانه علیزاده


9. اثر تسهیل عصبی عضلانی از طریق گیرنده‌های عمقی برتحکیم مهارت حرکتی ظریف: مطالعه مقدماتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 82-89

آرزو مهرانیان؛ محمدرضا شهابی کاسب؛ زهرا استیری


10. بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 15-23

مصطفی پاینده؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ محسن دماوندی؛ مهدی صفری بک


11. کمی‌سازی بیومکانیکی نیروی وارده بر مهره‌ها و عضلات بدن در حین رکوع در نژادهای گوناگون

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-91

نیما جمشیدی؛ پریناز شکرانی؛ محمد تقی کریمی


13. بررسی تاثیر ماساژ کوتاه مدت پا بر روی مقادیر اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران جراحی اعصاب بستری در بخشهای ویژه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 50-59

هیوا اعظمی؛ بهنام خالدی پاوه؛ منصور رضایی؛ سهیلا صمد زاده


16. بررسی تاثیر روش توانبخشی بوبات برروی شدت اسپاستی سیتی و کیفیت الگوهای حرکتی در بیماران همی پلژیک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 23-29

مانیا شیخ؛ حسین اصغر حسینی؛ غلامرضا علیایی؛ نورالدین نخستین انصاری؛ سعید طالبیان مقدم