نویسنده = ابراهیم پیراسته
تاثیر توانبخشی وستیبولار بر درمان بیماری منیر یک طرفه ‏

دوره 12، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7-13

10.22038/jpsr.2024.75637.2563

ابراهیم پیراسته؛ فرزاد حمزه پور؛ زهرا شرفی؛ غلامعلی دشتی خویدکی


تاثیر وزوز گوش بر پردازش گفتار: شواهد و نظریات

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 108-119

10.22038/jpsr.2020.45873.2066

حمیده ارباب سرجو؛ ابراهیم پیراسته؛ عقیل آبسالان؛ فرزاد حمزه پور