کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
بررسی دیدگاه بیماران دیابتی در رابطه با استفاده از پورتال های سلامت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-44

10.22038/jpsr.2019.31512.1793

خلیل کیمیافر؛ فرشته منوچهری منزه؛ علیرضا بنای یزدی پور؛ پرویز معروضی؛ معصومه سرباززین آباد


تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقای سطح سلامت از دیدگاه مدیران اجرای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-56

10.22038/jpsr.2018.20441.1521

اسفندیار حقیری؛ سمیه حسام؛ جعفر عطایی؛ رحمت الله جدیدی؛ ایرج اعتبار


بررسی میزان آمادگی دانشجویان جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 60-66

10.22038/jpsr.2017.13629.1283

عاطفه شهنوازی؛ اسماعیل مهرآیین؛ سمیه باقری؛ زهرا میری؛ مصطفی محمد قاسمی


الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور از دیدگاه مدیران فن‌آوری اطلاعات

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-40

10.22038/jpsr.2015.4391

ولی اله حسینیان؛ هاله آیت اللهی؛ حمید حقانی؛ اسماعیل مهرآیین