کلیدواژه‌ها = راه رفتن
مقایسه اثر آنی و طولانی مدت تمرینات در آب و تراباند بر نیروی عکس‌العمل زمین در افراد دارای پای پرونیت هنگام ‏راه رفتن

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 7-19

10.22038/jpsr.2023.68577.2440

محسن برغمدی؛ ابراهیم پیری؛ زهره بهبودی؛ هادی الله وردی دوست؛ علی نصرتی هشی؛ فریبرز ایمانی


مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکس‌العمل زمین و الکترومایوگرافی در کودکان سالم و فلج مغزی طی راه رفتن

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-96

10.22038/jpsr.2021.47269.2093

سجاد انوشیروانی؛ سعیده حشمتی زاده؛ امید یوسفی بیله سوار؛ محمد عبداله پور درویشانی؛ لیلی اکبری فرد


بررسی طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین طی راه رفتن با و بدون استفاده از کفی بافت‌دار در مردان نابینا

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 39-49

10.22038/jpsr.2020.39846.1938

محمد عبداله پور درویشانی؛ امیرعلی جعفرنژادگرو؛ ماهرخ دهقانی


راه رفتن دوتکلیفی در سالمندان: مقاله مروری

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-108

10.22038/jpsr.2018.20644.1528

تبسم قنواتی؛ شیرین رحیم زاده؛ شبنم پوررضا


ارائه‌ی پارامتری جدید جهت نشان دادن راستای پا در افراد مبتلا به صافی کف پا

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 14-19

10.22038/jpsr.2015.5335

محمد تقی کریمی؛ راضیه طهماسبی بلداجی؛ بهناز سطوتی


اثر تنظیم تقارن وزن بر عملکرد تعادل و راه رفتن در بیماران سکته مغزی مزمن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 24-34

10.22038/jpsr.2015.4078

مانیا شیخ؛ محمود رضا آذرپژوه؛ پیام ساسان نژاد؛ محمد راوری؛ حسین اصغر حسینی


بررسی تاثیر " حرکت درمانی بر اساس ایجاد محدودیت " بر تقارن پارامترهای زمانی- مکانی راه رفتن در بیماران همی پارزی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 39-48

10.22038/jpsr.2013.502

مانیا شیخ؛ فرید بحرپیما؛ اسماعیل ابراهیمی؛ بیژن فروغ؛ حسین اصغر حسینی؛ محمد راوری