کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی سطح ویتامینD3 معلولان ذهنی زن در مرکز توانبخشی‌ شهرستان کاشمر سال 1396

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 72-78

10.22038/jpsr.2019.34932.1853

مصطفی زارع؛ محمدرضا بیهقی؛ علی صفری؛ پرستو تاج زاده؛ رضا زارع؛ تینا طیاطبایی


بررسی توزیع نقشه های توپوگرافی قرنیه توسط پنتاکم در جمعیت روستایی شمال و جنوب کشور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 58-65

10.22038/jpsr.2019.31047.1785

محمد قاسمی برومند؛ محمد آقازاده امیری؛ فاتح حمیدی؛ فرشید کریمی؛ مژگان پاکبین؛ فریدا جباری آزاد؛ عباسعلی یکتا؛ مهدی خبازخوب؛ ارسلان حمیدی


شواهدی بر پزشکی از راه دور درایران: مروری نظام مند

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 112-124

10.22038/jpsr.2018.21592.1551

مریم احمدی؛ مرضیه معراجی؛ عصمت مشعوف جعفرآباد


اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 51-61

10.22038/jpsr.2014.3326

مهدی خبازخوب؛ سید حسن هاشمی؛ یدالله محرابی؛ بابک عشرتی؛ کوروش اعتماد؛ حمید سوری


پیشینه عفونتهای بورخولدریایی در ایران

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 54-59

10.22038/jpsr.2013.1714

محسن عارف نژاد؛ پرستو تاج زاده؛ عاطفه برجسته