کلیدواژه‌ها = نارساخوانی
تعداد مقالات: 4
3. طراحی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1395-1394

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-28

خدابخش حیدری؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی


4. بررسی مقایسه ای مهارت تشخیص قافیه در کودکان نارساخوان 9-7 ساله با کودکان طبیعی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-32

نجمه مردانی؛ الهه الهی؛ عزت خورشیدی؛ حمیده قائمی؛ داوود سبحانی راد؛ جمشید جمالی