کلیدواژه‌ها = لکنت
مروری بر آزمون‌ های ارزیابی نگرش افراد غیر‎ ‎لکنتی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-125

10.22038/jpsr.2021.46420.2072

سعیده راهب؛ محمد رحیم شاهبداغی


بررسی ‏ تاثیر تعامل مناسب معلم بر دانش‌آموز دارای لکنت: یک مطالعه تک عضوی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 61-71

10.22038/jpsr.2021.47010.2083

حسنیه خمبری؛ مریم علی زاده؛ شهره جلایی؛ اکرم احمدی


مقایسه ویژگی های نحوی زبان دریافتی و بیانی بین کودکان لکنتی و عادی 4 تا 9 سال

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 76-82

10.22038/jpsr.2019.27156.1710

داود سبحانی راد؛ آزاده عابدین زاده؛ محدثه سلطانی؛ جمشید جمالی


بررسی اضطراب اجتماعی دربزرگسالان مبتلا به لکنت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 38-44

10.22038/jpsr.2016.6384

محبوبه حسینی نژاد؛ مریم شریف آبادی؛ زهرا قیومی انارکی؛ داوود سبحانی راد؛ احمد پورمحمد


بررسی دیرش واکه ای درافراد مبتلا به لکنت وافراد بدون لکنت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 51-57

10.22038/jpsr.2016.6392

سپیده تیکخواه؛ بیژن شفیعی؛ اکرم احمدی


بررسی حافظه کاری واجی و دیداری و رابطه آن با شدت لکنت در کودکان لکنتی6 تا 12 ساله

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 20-26

10.22038/jpsr.2015.5344

صادق سیف پناهی؛ داود سبحانی راد؛ محبوبه افضلی؛ سحر ایزانلو؛ نجمه مردانی؛ محدثه غلامیان؛ مرتضی فرازی


بررسی تأثیر لکنت بر شخصیت افراد مذکر بزرگسال

دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 24-30

10.22038/jpsr.2015.4385

نجمه مردانی؛ زهره عطایی؛ شیما لکزیان؛ داوود سبحانی راد؛ حمیده قائمی؛ جمشید جمالی