موضوعات = مدیریت مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت
طراحی، توسعه و ارزیابی نرم افزار خود مدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به HIV

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 47-58

اسماعیل مهرآیین؛ سید احمد سید علی نقی؛ نیلوفر محمدزاده؛ سعید رضا جمالی مقدم؛ مینو محرز؛ رضا صفدری


بررسی دیدگاه بیماران دیابتی در رابطه با استفاده از پورتال های سلامت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-44

خلیل کیمیافر؛ فرشته منوچهری منزه؛ علیرضا بنای یزدی پور؛ پرویز معروضی؛ معصومه سرباززین آباد


الزامات داده ای و قابلیت های فنی سامانه خودمدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 68-77

رضا صفدری؛ اسماعیل مهرآیین؛ مینو محرز؛ نیلوفر محمدزاده؛ سید احمد سید علی نقی


شواهدی بر پزشکی از راه دور درایران: مروری نظام مند

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 112-124

مریم احمدی؛ مرضیه معراجی؛ عصمت مشعوف جعفرآباد