نویسنده = مارال امینی
مروری بر پروتکل های حرکات اصلاحی در افراد دارای ناهنجاری هایپرکایفوزیس

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 96-107

10.22038/jpsr.2020.51241.2153

مارال امینی؛ محمدحسین علیزاده؛ سعید جمالی برایجانی