نویسنده = مرضیه معراجی
مروری بر سیستم های نمره دهی پیش بینی کننده مرگ و میر تروما در ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 92-106

10.22038/jpsr.2023.53216.2186

مرضیه معراجی؛ مرتضی طالبی دلویی؛ حامد تابش؛ محبوبه تشکری کاسب؛ سمیه فضائلی؛ هاییده آتشی؛ فاطمه عامری


نقش واژه شناسی دارویی RxNorm و NDF-RT در سیستم های اطلاعات سلامت

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 77-86

10.22038/jpsr.2019.35012.1856

یاسمن شریفی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی


شواهدی بر پزشکی از راه دور درایران: مروری نظام مند

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 112-124

10.22038/jpsr.2018.21592.1551

مریم احمدی؛ مرضیه معراجی؛ عصمت مشعوف جعفرآباد


بررسی قابلیتهای سیستم اطلاعات آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1392

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 24-33

10.22038/jpsr.2016.7347

مرضیه معراجی؛ ناهید رمضان قربانی؛ ساره یساقی؛ خلیل کیمیافر


چالش‌ها و قوت‌های اجرای فرایند اعتباربخشی از دیدگاه کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 25-33

10.22038/jpsr.2016.6908

ساناز سادات محمودیان؛ فاطمه صفایی؛ مرضیه معراجی؛ خلیل کیمیافر؛ نعیمه فارسی نگار؛ راحله قاسمی


بررسی میزان آگاهی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از سیستم های اطلاعات بالینی کامپیوتری در سال1390

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 35-42

10.22038/jpsr.2012.257

غلامرضا مرادی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی؛ خلیل کیمیافر؛ معصومه سرباز؛ زهرا سادات ارشادنیا