دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 7-113 
مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم برای شناسایی و پیش بینی عوامل مرتبط با دیابت نوع2

صفحه 19-32

فرزاد میرزاخانی؛ آذر کاظمی؛ مرجان رسولیان کسرینه؛ سید یوسف جواد موسوی؛ علیرضا امیرآبادی زاده


پیش بینی عیب انکساری بر اساس حدت بینایی با استفاده از چارت اسنلن و دستگاه OPD-scanIII

صفحه 33-43

محدثه علمدار؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ عباسعلی یکتا؛ مهدی خبازخوب


تأثیر کاهش اثر ساختگی فلز در برآورد توزیع دوز توسط نرم افزار طراحی درمان ISOgray

صفحه 52-61

محسن سمیعی دلویی؛ مهدی مومن نژاد؛ حسین اکبری لالیمی؛ شاهرخ ناصری


بررسی چالش های پژوهش درسازمان بیمه سلامت ایران و ارائه راه کار برای آن 1395

صفحه 83-91

لیلا قلندر آبادی؛ الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ علی وفایی نجار