نویسنده = عبدالحمید دانشجو
هدینگ فوتبال: مروری بر مستندات موجود در زمینه شیوع، مکانیسم ها و نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با ‏آسیب سر

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 108-124

حسین دادگر؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ امید اسماعیلی؛ منا خراجی


بررسی نقش بیومکانیک اندام تحتانی در سندرم‎ ‎درد‎ ‎کشککی-رانی:‏‎ ‎مرور‎ ‎روایتی مقالات 2020-2010‏

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 125-136

محمدجواد اشرف؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو


مروری نظام مند بر روش‎‌ ‎های تمرین درمانی پساحاد بهبودیافتگان کووید -19‏

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 94-108

محمد مشهدی؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سیدحسن عادلی


ارتباط آزمون غربالگری عملکرد حرکتی با ریسک فاکتورهای آسیب ‌زا و توانایی آن در پیش‌بینی آسیب ‌های ورزشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-92

مهدی صفرزاده؛ عبدالحمید دانشجو؛ علی حسین پور؛ فائزه بامروت