کلیدواژه‌ها = تعادل ایستا
اثر چهار هفته ماساژ سوئدی عضلات چهارسر ران بر شاخص‌های نوسان مرکز فشار زنان میانسال مبتلا به ‏استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو ‏

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 28-39

10.22038/jpsr.2023.66702.2412

احسان ابراهیمی پور؛ سینا سعیدعسکری؛ فرشته ثابت؛ محمدرضا امیر سیف الدینی؛ فریبرز محمدی پور


رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان 7 تا 10 ساله

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-53

10.22038/jpsr.2022.51226.2152

کریم خلاقی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ معصومه شجاعی