دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1395 
2. ارزیابی حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در نزدیک بینی خفیف و متوسط

صفحه 18-23

امیرحسین میرفندرسکی؛ علی میرزاجانی؛ محمدرضا منصوری؛ مهدی خبازخوب


3. بررسی قابلیتهای سیستم اطلاعات آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1392

صفحه 24-33

مرضیه معراجی؛ ناهید رمضان قربانی؛ ساره یساقی؛ خلیل کیمیافر


4. بازشناسی همخوان‌های خیشومی در نویز همهمه

صفحه 34-41

علی محمدزاده؛ سیده زینب نورالدینی؛ نازیلا صندوقدار


5. مقایسه فشار کف پایی و نیروی عکس العمل زمین در کاراته کاران نخبه مرد و زن

صفحه 42-54

احسان طسوجیان؛ الناز دیزجی؛ رغد معمار؛ فرزانه علیزاده


7. ارایه پارامترهای بهینه صندلی ماشین (پراید) جهت کاهش آسیب به مفصل زانوی راننده

صفحه 64-73

نیما جمشیدی؛ محمدزاهد مرادی؛ سید محمد علی ابطحی؛ محمد کریمی


مقاله مروری

10. مروری بر مکانیسم حساسیت کانتراست رنگی و غیر رنگی

صفحه 93-103

جواد هرویان شاندیز؛ هادی استادی مقدم؛ ریحانه اکبرزاده؛ زینب دانش؛ زهرا بهروزفر؛ منیره محجوب؛ نگاره یزدانی