کلیدواژه‌ها = دامنه حرکتی
ارتباط بین اختلالات حرکتی کتف با قدرت و دامنه حرکتی کمربند شانه ای در والیبالیست های حرفه ای مرد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 35-47

زهرا پاشایی؛ حسن دانشمندی؛ علی اصغر نورسته؛ علی فتاحی


اثر سن بر راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات گردنی: مطالعه مروری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 109-122

علی اصغر نورسته؛ حمید ذوالقدر