دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1402 
بررسی مقایسه ای استقامت عضلات گردن و تنه در زنان و مردان با و بدون وضعیت سر رو به جلو

صفحه 22-36

10.22038/jpsr.2023.74937.2549

اکبر همتی؛ زهرا صلاح زاده؛ پروین سربخش؛ حکیمه آدی گوزلی؛ کتایون قربانعلی پور؛ ماندانا رضایی


مقاله مروری

مروری بر سیستم های نمره دهی پیش بینی کننده مرگ و میر تروما در ایران

صفحه 92-106

10.22038/jpsr.2023.53216.2186

مرضیه معراجی؛ مرتضی طالبی دلویی؛ حامد تابش؛ محبوبه تشکری کاسب؛ سمیه فضائلی؛ هاییده آتشی؛ فاطمه عامری