دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 7-101 

مقاله پژوهشی

1. بررسی شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (SVHIP) در خوانندگان فارسی زبان

صفحه 7-14

زهرا کشتگر؛ فاطمه باقرپور؛ حمیده قائمی؛ داود سبحانی راد


5. اثر دو نوع تمرین بر نسبت قدرت عضلات مفصل شانه ورزشکاران دارای حرکات بالای سر مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه

صفحه 45-55

ابوذر سعادتیان؛ منصور صاحب الزمانی؛ محمدتقی امیری خراسانی؛ محمد تقی کریمی؛ محمد صادقی


8. بررسی سطح ویتامینD3 معلولان ذهنی زن در مرکز توانبخشی‌ شهرستان کاشمر سال 1396

صفحه 72-78

مصطفی زارع؛ محمدرضا بیهقی؛ علی صفری؛ پرستو تاج زاده؛ رضا زارع؛ تینا طیاطبایی


مقاله مروری

10. مروری بر شواهد مربوط به آغاز فراگیری زبان در دوران جنینی

صفحه 88-101

زینب شریفیان؛ تکتم مالکی شاه محمود؛ فاطمه حارث آبادی