دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1399 
روان‌سنجی نسخه دوم آزمون‌ مهارت‌ های حرکتی درشت در کودکان با آسیب بینایی

صفحه 31-38

فاطمه قاسمی فرد؛ هوشنگ میرزایی؛ مهدی جعفری عوری؛ سید علی حسینی؛ عباس ریاضی؛ نرگس هوشمندزاده


مقاله مروری

مروری بر پروتکل های حرکات اصلاحی در افراد دارای ناهنجاری هایپرکایفوزیس

صفحه 96-107

مارال امینی؛ محمدحسین علیزاده؛ سعید جمالی برایجانی


تاثیر وزوز گوش بر پردازش گفتار: شواهد و نظریات

صفحه 108-119

حمیده ارباب سرجو؛ ابراهیم پیراسته؛ عقیل آبسالان؛ فرزاد حمزه پور