دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 7-85 

مقاله پژوهشی

بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن

صفحه 7-14

نعیمه وارسته؛ سید اسحاق هاشمی؛ جمشید جمالی؛ لیدا معنوی فر


بررسی الگوهای معکوس شونده پتانسیل برانگیخته بینائی، در افرادمبتلا به آلبینیسم و نرمال

صفحه 15-25

عباس عظیمی خراسانی؛ کوشان رزمجو؛ جواد هرویان شاندیز؛ محمد جواد خوش سیما؛ ابوالفضل پاینده؛ عباسعلی یکتا


مقایسه عملکرد درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی در پیشگویی ابتلا به آنفارکتوس قلبی

صفحه 26-35

رضا صفدری؛ مرجان قاضی سعیدی؛ منوچهر قارونی؛ مهدی نصیری؛ گلی ارجی


تفاوت ویژگی های آکوستیکی در اختلالات عملکردی صوت

صفحه 36-42

الهه اکبری؛ علی قربانی؛ فرهاد ترابی نژاد؛ فرزاد ایزدی


اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران

صفحه 51-61

مهدی خبازخوب؛ سید حسن هاشمی؛ یدالله محرابی؛ بابک عشرتی؛ کوروش اعتماد؛ حمید سوری


بررسی اثر خیشومی شدگی بر سازه های فرکانسی واکۀ/a/ قبل و بعد از همخوان خیشومی/m/ در کودکان شکاف کام

صفحه 62-68

کوثر باغبان؛ فرهاد ترابی نژاد؛ نگین مرادی؛ نجمه مردانی؛ فائزه اسداله پور


ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران در شهر تهران

صفحه 78-85

مریم احمدی؛ مریم برآبادی؛ لیلا شاهمرادی؛ فاطمه حسینی