دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 7-85 

مقاله پژوهشی

بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن

صفحه 7-14

10.22038/jpsr.2014.3314

نعیمه وارسته؛ سید اسحاق هاشمی؛ جمشید جمالی؛ لیدا معنوی فر


بررسی الگوهای معکوس شونده پتانسیل برانگیخته بینائی، در افرادمبتلا به آلبینیسم و نرمال

صفحه 15-25

10.22038/jpsr.2014.3317

عباس عظیمی خراسانی؛ کوشان رزمجو؛ جواد هرویان شاندیز؛ محمد جواد خوش سیما؛ ابوالفضل پاینده؛ عباسعلی یکتا


تفاوت ویژگی های آکوستیکی در اختلالات عملکردی صوت

صفحه 36-42

10.22038/jpsr.2014.3321

الهه اکبری؛ علی قربانی؛ فرهاد ترابی نژاد؛ فرزاد ایزدی


اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران

صفحه 51-61

10.22038/jpsr.2014.3326

مهدی خبازخوب؛ سید حسن هاشمی؛ یدالله محرابی؛ بابک عشرتی؛ کوروش اعتماد؛ حمید سوری