دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 7-97 
بررسی ارزش پیشگوئی مثبت نتایج آزمایشگاهی و سونوگرافی در تشخیص کوله سیستیت حاد در بیمارستان بزرگ دزفول در سال 1393

صفحه 58-64

10.22038/jpsr.2017.16741.1408

یعقوب مدملی؛ مرضیه بیگم بیگدلی شاملو؛ احمد محمودی کوهی؛ فاطمه شبگرد؛ نگین احمدی؛ محمد منیعی؛ میلاد اعظمی


مقایسه سرعت گفتار و خواندن در دانش آموزان تک و دو زبانه فارسی-کردی‌ سوم دبستان

صفحه 75-82

10.22038/jpsr.2017.16977.1451

حسین باغیشنی؛ ریحانه محمدی؛ سعدی مصطفی پور؛ مهدی رستمی؛ احمد پیرخضرانیان؛ سعید حسینی


تأثیر ماساژ درمانی صورت بر ورزشکاران مبتلا به سینوزیت مزمن

صفحه 83-90

10.22038/jpsr.2017.14577.1319

فرزاد احمدی؛ فاروق رستمی ذلانی؛ رضا مهدوی نژاد؛ مهدی کارگر فرد