ارتباط بین ضخامت های مرکزی قرنیه و لایه‌ی فیبر عصبی شبکیه با عیوب انکساری

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 35-40

10.22038/jpsr.2015.4083

زهرا قاسم پور؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ هاله کنگری


تفاوت ویژگی های آکوستیکی در اختلالات عملکردی صوت

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 36-42

10.22038/jpsr.2014.3321

الهه اکبری؛ علی قربانی؛ فرهاد ترابی نژاد؛ فرزاد ایزدی


تأثیر آنی تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان فوتبال

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 36-43

10.22038/jpsr.2017.14355.1312

علی یلفانی؛ لیلا احمدنژاد؛ بهنام غلامی بروجنی


مقایسه دید رنگ بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 37-42

10.22038/jpsr.2018.13457.1281

الهام محمدی؛ ملاحت اکبرفهیمی؛ سید مسعود نبوی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ عباسعلی یکتا؛ مهدی خبازخوب


بررسی دیدگاه بیماران دیابتی در رابطه با استفاده از پورتال های سلامت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-44

10.22038/jpsr.2019.31512.1793

خلیل کیمیافر؛ فرشته منوچهری منزه؛ علیرضا بنای یزدی پور؛ پرویز معروضی؛ معصومه سرباززین آباد


بررسی بهترین اسفر فیت شده، برآمدگی و آستیگماتیسم قرنیه در گروه‌بندیهای مختلف قوز قرنیه

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 38-47

10.22038/jpsr.2017.17567.1442

فرشته اصلانی؛ مسعود خرمی نژاد؛ محمد آقازاده امیری؛ مهدی خداپرست؛ فرشاد عسگری زاده؛ مهدی طباطبایی


رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان 7 تا 10 ساله

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-53

10.22038/jpsr.2022.51226.2152

کریم خلاقی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ معصومه شجاعی


بررسی پاسخ های برانگیخته بینایی در بخش ‌های مختلف در افراد نرمال

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 40-46

10.22038/jpsr.2018.24538.1660

لیلا میرزایی صبا؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ مهدی خبازخوب


مقایسه درک استعاره‌های بدن‌مند و مفاهیم انتزاعی در کودکان فارسی‌زبان دارای اتیسم و همتایان زبانی ‏طبیعی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 40-50

10.22038/jpsr.2023.62865.2351

وحیده سلطانی؛ حوریه احدی؛ هلیا عباسی؛ سپیده انصاری؛ سعیده راهب


مقایسه تاثیر تمرینات برایتونیک و یوگا بر سطح تعادل و عملکرد حرکتی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.71075.2479

فاطمه نصرالهی داودلی؛ هومن مینونژاد؛ کریم خلاقی؛ محمد کریمی زاده اردکانی


روانسنجی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 26-38

10.22038/jpsr.2013.493

زهرا تقربی؛ خدیجه شریفی؛ زهرا سوکی


بررسی میزان آگاهی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از سیستم های اطلاعات بالینی کامپیوتری در سال1390

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 35-42

10.22038/jpsr.2012.257

غلامرضا مرادی؛ سمیه فضائلی؛ مرضیه معراجی؛ خلیل کیمیافر؛ معصومه سرباز؛ زهرا سادات ارشادنیا