دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 7-125 
2. مطالعه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به شکاف لب و کام

صفحه 19-30

فایزه جعفری رسا؛ ناهید جلیله وند؛ محبوبه رسولی؛ سید جواد نصیری


6. اثر تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکته مغزی مزمن

صفحه 71-83

شیما شهیدی؛ بهنام قاسمی؛ علی شفیع زاده