دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1401 
مدیریت آسیب های ورزشی کاربران باشگاه های بدنسازی

صفحه 49-55

10.22038/jpsr.2022.58118.2262

امیرعلی رهنما؛ حمیدرضا ایرانی؛ علی صابری؛ سعید جمالی برایجانی


تاثیر تمرینات ترکیبی بر رانش عصبی و قدرت عضلانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 68-80

10.22038/jpsr.2022.57626.2251

مریم خورشیدسخنگوی؛ نادر رهنما؛ مهدی رافعی؛ مسعود اعتمادی فر؛ فاطمه کیانی


مقاله مروری

اثرات تابش امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد بافت‌ها و اندام‌های موجودات زنده: یک مقاله مروری

صفحه 81-91

10.22038/jpsr.2022.64788.2380

امین یگانه‌دوست؛ محمدرضا زارعپور؛ علیرضا زارعپور؛ خورشید کاروان‌جهرمی؛ رضا فردید