دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1401 
تاثیر تونومتری اپلانیشن بر پارامترهای سگمان قدامی چشم ‏

صفحه 21-27

منیره محجوب؛ ندا نخجوان پور؛ طاهره رخشان دادی


بررسی تیزبینی و عیوب انکساری پس از جاگذاری لنز داخل چشمی کروی در بیماران دارای آب‎ ‎مروارید همراه با ‏آستیگماتیسم منظم

صفحه 57-67

عباس عظیمی خراسانی؛ شهرزاد موثق نکونام؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ سید حسام هاشمیان؛ جواد هرویان شاندیز


مقاله مروری

مروری نظام مند بر روش‎‌ ‎های تمرین درمانی پساحاد بهبودیافتگان کووید -19‏

صفحه 94-108

محمد مشهدی؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سیدحسن عادلی