مدیریت آسیب های ورزشی کاربران باشگاه های بدنسازی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 49-55

10.22038/jpsr.2022.58118.2262

امیرعلی رهنما؛ حمیدرضا ایرانی؛ علی صابری؛ سعید جمالی برایجانی


مقایسه تعادل تک پا در ورزشکاران سالم با ورزشکاران دارای بی ثباتی مزمن مچ پا و کوپر ‏

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 51-61

10.22038/jpsr.2020.39003.1925

مینا کربلائی مهدی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینونژاد


تأثیر کاهش اثر ساختگی فلز در برآورد توزیع دوز توسط نرم افزار طراحی درمان ISOgray

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 52-61

10.22038/jpsr.2018.32125.1801

محسن سمیعی دلویی؛ مهدی مومن نژاد؛ حسین اکبری لالیمی؛ شاهرخ ناصری


رابطه میان نحوه ی مقابله با استرس و کمردرد در دانشجویان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 52-58

10.22038/jpsr.2020.32558.1809

رضا شم آبادی؛ لیلا رنجبری؛ زهرا سادات خورشید عرب؛ علی کامرانی


تاثیر مداخلات کاردرمانی و تحریک الکتریکی مغز بر عملکرد حافظه دیداری- فضایی در مردان بزرگسال دارای ‏اسکیزوفرنی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 54-66

10.22038/jpsr.2022.54049.2199

الهه فتحی آذر؛ حجت اله حقگو؛ مسعود نصرت آبادی؛ محمد صیاد نصیری؛ سمانه حسین زاده


مقایسه تاثیر ۴ هفته مصرف مکمل‌های آجوگا و ارتومول - تندو بر تعادل و توان انفجاری بازیکنان فوتبال

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.62602.2348

خشایار معروفی؛ نادر رهنما؛ سیده نرگس ساداتی لمردی؛ محمد صمدی


بررسی تاثیر " حرکت درمانی بر اساس ایجاد محدودیت " بر تقارن پارامترهای زمانی- مکانی راه رفتن در بیماران همی پارزی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 39-48

10.22038/jpsr.2013.502

مانیا شیخ؛ فرید بحرپیما؛ اسماعیل ابراهیمی؛ بیژن فروغ؛ حسین اصغر حسینی؛ محمد راوری


پردازش شنیداری در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 42-53

10.22038/jpsr.2013.1713

مریم نیکروش؛ مهشید آقاجان زاده


تاثیر هشت هفته ورزش یوگای بر دامنه حرکتی مفصل شانه زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 45-50

10.22038/jpsr.2016.6387

حمیده میرحسینی؛ نادر رهنما؛ مصطفی شیریزدی؛ مصیب میرحسینی


شیوع ضعف تقارب در جمعیت دانشجویی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 47-52

10.22038/jpsr.2014.2338

زهره شریف؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور


تأثیر تمرینات متقاطع بر قدرت عضلات چهارسررانی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-57

10.22038/jpsr.2015.4099

کاظم نوروزی؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ امیرشهریار آریامنش؛ ناهید خوشرفتار یزدی


مقایسه متغیرهای کینماتیکی مفصل مچ پا در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا، کوپر و سالم در ‏دویدن

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 49-57

10.22038/jpsr.2021.45750.2063

محمد حسن کردی اشکذری؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ حمید عباسی بافقی


اعتبار معاینات غربالگری بینایی در دانش آموزان شهری ایران

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 51-61

10.22038/jpsr.2014.3326

مهدی خبازخوب؛ سید حسن هاشمی؛ یدالله محرابی؛ بابک عشرتی؛ کوروش اعتماد؛ حمید سوری


مطالعه هیسترزیس و فاکتور مقاومت قرنیه در دژنراسیون حاشیهای شفاف قرنیه با دستگاه تحلیل کننده پاسخ چشمی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 51-57

10.22038/jpsr.2016.6911

محمد رضا صداقت؛ هادی استادی مقدم؛ فرشاد عسکری زاده؛ فروزان ناروئی نوری؛ حامد مومنی مقدم


بررسی ارتباط دید رنگ و میزان سرب خون کارکنان معدن سرب و روی کوشک شهرستان بافق

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 54-60

10.22038/jpsr.2018.25480.1680

فرزانه فتاحی بافقی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ عباسعلی یکتا؛ مهدی خبازخوب