کلیدواژه‌ها = تعادل
مقایسه تاثیر تمرینات برایتونیک و یوگا بر سطح تعادل و عملکرد حرکتی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.71075.2479

فاطمه نصرالهی داودلی؛ هومن مینونژاد؛ کریم خلاقی؛ محمد کریمی زاده اردکانی


مقایسه تاثیر ۴ هفته مصرف مکمل‌های آجوگا و ارتومول - تندو بر تعادل و توان انفجاری بازیکنان فوتبال

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.62602.2348

خشایار معروفی؛ نادر رهنما؛ سیده نرگس ساداتی لمردی؛ محمد صمدی


تأثیر مداخلات تمرینی بر تعادل ورزشکاران ایرانی دارای بی‌ثباتی مچ پا ، مقالة مروری ‏

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

10.22038/jpsr.2023.60015.2296

منصور صاحب الزمانی؛ مریم شریفی؛ عبدالحمید دانشجو


اثر تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکته مغزی مزمن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-83

10.22038/jpsr.2021.43999.2028

شیما شهیدی؛ بهنام قاسمی؛ علی شفیع زاده


مقایسه فاکتورهای کنترل قامت، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان با قوس کف پای متفاوت

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 69-76

10.22038/jpsr.2019.29860.1769

پریسا حاجی رضایی؛ غلامعلی قاسمی؛ حامد ارغوانی؛ ابراهیم صادقی‌دمنه


تأثیر هشت هفته بازی درمانی بر تعادل کودکان10 تا 12 ساله کم توان ذهنی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 65-74

10.22038/jpsr.2017.13996.1295

علی یلفانی؛ نرگس جلالی؛ بهنام غلامی بروجنی؛ لیلا احمدنژاد


اثر تنظیم تقارن وزن بر عملکرد تعادل و راه رفتن در بیماران سکته مغزی مزمن

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 24-34

10.22038/jpsr.2015.4078

مانیا شیخ؛ محمود رضا آذرپژوه؛ پیام ساسان نژاد؛ محمد راوری؛ حسین اصغر حسینی


اثر تمرینات منتخب بر کارکرد عضلانی و ترکیب بدن در دختران کم توان ذهنی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-91

10.22038/jpsr.2015.4084

امیرحسین حقیقی؛ طاهره قبدیان؛ محسن دماوندی؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ فریده یوسف نیا درزی